title

Witamy na naszej stronie internetowej w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Od 01 września 2021 r. otwieramy przedszkole dla wszystkich zapisanych do naszej placówki dzieci.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.00 do 16.30 (ul. Wałowa 12) oraz od 6.00 do 16.00 (ul. Piłsudskiego 16) – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci w godz. 6.00 do 8.00. Dzieci należy odbierać w godz. 12.30-13.00 (w grupach leżakujących – ul. Wałowa 12 i Piłsudskiego 16) oraz od godz. 14.45-16.30 w obydwu budynkach.

W czasie pracy przedszkola obowiązywał będzie rygor sanitarny i odpowiednie procedury odbierania i  przyprowadzania dzieci oraz pobytu dzieci w przedszkolu.

W obecnej sytuacji, większość informacji od wychowawców grup będzie przekazywana Państwu za pośrednictwem poczty mailowej i strony internetowej przedszkola, zatem proszę o systematyczne ich śledzenie.

Proszę również o zaktualizowanie u wychowawców grup numerów kontaktowych do rodziców

i opiekunów dzieci, jeżeli uległy one zmianie.

 

Dla przypomnienia podaję:

Nasze Numery Kontaktowe

Dyrektor Przedszkola: 68 478 77 52

Księgowość Przedszkola: 68 453 63 24

Referent d.s. Zaopatrzenia: 68 478 77 51

Budynek Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 16: 68 453 92 86

Adres strony internetowej: www.przedszkole5.zagan.pl

Adres e-mail: zsp5@um.zagan.pl

 

mgr Bogumiła Kowalik

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

w Żaganiu

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żaganiu umiejscowione jest w centrum miasta.

Budynek główny znajduje się w pobliżu miejskiego parku i Żagańskiego

Pałacu Książęcego przy ulicy Wałowej 12.

Jest to parterowy budynek, typowo przystosowany na potrzeby

placówki przedszkolnej.

W budynku znajdują się:

 • 4 przestrzenne sale zabaw, szatnie, łazienki, WC dla każdej grupy wiekowej,
 • sala gimnastyczna,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenia kuchni z magazynami żywnościowymi oraz gospodarcze

Przedszkole posiada także dwa place zabaw, osobno dla 3 i 4 – latków oraz 5 i 6 – latków. W drugim budynku przy ul. Piłsudskiego 16 funkcjonują dwie grupy dzieci 3,4 – latków oraz 5,6 – latków.

Misja Przedszkola

W naszym przedszkolu preferujemy edukację opartą na poznawaniu siebie i świata przez sztukę.

 • Wspieramy dziecko w nabywaniu umiejętności poprzez działania twórcze, a przez to łatwiejsze odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie.
 • Pragniemy, aby w naszym przedszkolu dzieci rozwijały swoje zdolności, zainteresowania oraz wrażliwości na piękno i estetykę, wyrażały je w sposób swobodny i naturalny.
 • Naszym marzeniem jest odkrywanie talentów, muzycznych plastycznych, aktorskich.
 • Pragniemy, aby poprzez kontakt ze sztuką dziecko zostało dowartościowane, pozbywało się kompleksów i mogło się samorealizować.
 • W naszym przedszkolu zapewnia się równość szans i sprawiedliwości społecznej w oparciu o konwencję praw dziecka.
 • Jesteśmy przekonani, że edukacja w naszym przedszkolu wyposaży każde dziecko w doświadczenia potrzebne do odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku oraz wpłynie na eliminowanie w nim zła i agresji.
 • W placówce pracuje fachowa ciągle doskonaląca się kadra, prowadząca dobrze zorganizowane zajęcia, stosując aktywizujące metody nauczania.

 

Hymn przedszkola "GROMADKA MISIA USZATKA"

sł. Wiesława SOŁTYS
muz. Wojciech FURTAK
 

Gromadka Misia Uszatka to nasi są przyjaciele
Oni nas uczą, jak się zachować by było nam weselej.

Ref: Kto pozna ich sekrety ten dobra minę ma
I bawi się wesoło jak lala, miś i ja.

Być przyjacielem takiej gromadki to nie jest prosta sprawa
Ucz się  więc pilnie pięknych zachowań to czeka Cię zabawa.

Ref: Kto pozna ich sekrety ten dobra minę ma...

W naszym przedszkolu taka gromadka to właśnie Ty i ja
Gdy tańczysz z misiem, gdy tańczysz ze mną zabawa jest raz, dwa.

Ref: Kto pozna ich sekrety ten dobra minę ma...

>>> Posłuchaj hymnu