title

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POZA CZASEM REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

  • Od 800 – 1300 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny,
  • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wynosi 1,00 zł/godz. - nie dotyczy dzieci 6 - letnich 
  • Każda rozpoczęta godzina zegarowa po godzinie 13.00, podczas której realizowane są zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia muzyczno - ruchowe,  itp.) jest godziną płatną.
  • Powyższa zasada obowiązuje we wszystkich żagańskich przedszkolach.
  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

Odpłatność za przedszkole można dokonywać drogą elektroniczną wpłacając należność na poniższe konta bankowe:

 

Nr konta:

28 1090 2558 0000 0001 1736 0904

Odbiorca:

Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu
ul. Wałowa 12
68-100 Żagań